Membrii ATCCPR

ATCCPR are in componenta sa urmatoarele categorii de membrii:

1. Membri activi
2.Membri observatori

Membrii fondatori sunt membri activi prin statut:

 1. Eugen Avram – presedinte ATCCPR
 2. Daniela Ionescu – vicepresedinte ATCCPR
 3. Claudia Iacob – secretar ATCCPR

Pentru dobândirea statutului de membru activ al Asociaţiei vor trebui parcurse următoarele etape:

-Plata taxei/ cotizației anuale (100 lei/an);
-Depunerea cererii și a documentelor de identificare și a celor de avizare profesională;
-Membrii activi se numesc prin decizia Consiliului Director.

La propunerea Preşedintelui, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de onoare acelor persoane care au adus o contribuţie importantă la dezvoltarea Asociaţiei.

Membru observator poate fi orice persoană fizică sau juridică ce îndeplineşte următoarele condiţii:

-Prezintă integritate profesională şi morală;
-Este interesată de realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Dobândirea calităţii de membru observator se realizează la propunerea Preşedintelui, prin validarea individuală de către Consiliul Director al Asociaţiei, după completarea cererii de adeziune și depunerea documentelor de identificare.

Apartenenţa la ATCCPR, in calitate de membru observator, implica urmatoarele:

Beneficii:

 • afilierea publică ce poate să fie notată în CV;
 • noutăţi despre activitate asociaţiei şi evenimente viitoare;
 • un pachet pe an care va conţine documente profesionale şi ştiinţifice relevante şi utile pentru practicieni.

O taxa anuala:

 • tipul 1 de taxă: 35 RON – beneficiile mentionate mai sus;
 • tipul 2 de taxă: 45 RON – beneficiile mentionate mai sus + o şedinţă individuală de mentorat profesional.

Membrii asociației au următoarele drepturi:

 • Să participe la activitățile organizate de Asociaţie;
 • Să primească, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonificaţii sau alte recompense nepecuniare, la propunerea Preşedintelui, şi după aprobarea de către Consiliul Director;
 • Să utilizeze baza materială şi informaţională a Asociaţiei, în acord cu deciziile Consiliului Director;
 • Să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru al Asociaţiei.

Toţi membrii au următoarele obligaţii:

 • Să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
 • Să plătească în primele 6 luni ale anului cotizaţia anuală stabilită de Consiliul Director, cu exceptia membrilor observatori (prin hotararea Consiliului Director);
 • Să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei;
 • Să promoveze standardele, principiile şi imaginea Asociaţiei;
 • Să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;
 • Să respecte standardele şi recomandările Asociaţiei;
 • Să nu intre în conflict de interese pe durata participării în calitate de membru;
 • Să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi informaţii a Asociaţiei;
 • Să acorde o atenţie deosebită formarii profesionale continue proprii;
 • Să păstreze confidenţialitatea și secretul în calitatea de membru al asociației, atunci când se stipulează anumite categorii de informații de către Consiliul Director.

Pierderea calităţii de membru, indiferent de categoria în care se încadrează, se realizează dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:

-Neplata cotizaţiei anuale. Pierderea calităţii se realizează prin hotărâre a Consiliului Director, fiind precedată de o suspendare a drepturilor pentru durata pierderii calității de membru;
-La cerere;
-Prin încălcarea normelor profesionale și etice. Pierderea calităţii se realizează prin hotărâre a Consiliului Director.

Daca doriti sa deveniti membru observator ATCCPR, va rugam sa completati cererea de adeziune de mai jos si sa ne trimiteti o copie a actului de identitate pe adresa asociatiatccpr@gmail.com.

Cerere de adeziune: https://forms.gle/zR4T2EXV3W7KG4j46