Supervizare psihologie clinica

Formatorii ATCCPR organizează grupuri de supervizare în psihologie clinică pentru psihologii clinicieni aflati la prima treaptă profesională.

Procesul va respecta normele privind supervizarea profesionala in psihologie, aprobate prin Hotararea nr. 4 din 13 martie 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 268 din 9 aprilie 2019.

In cadrul supervizării profesionale se urmareste dezvoltarea urmatoarelor competente  (conform Normelor privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019, publicate in Monitorul Oficial Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019):

a) evaluare psihologică clinică: evaluare psihologică cu referire la factorii psihologici implicați/relevanți pentru sănătate și boală, la copii și adulți, cu relevanță pentru individ, cuplu, familie, grup/organizație, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerințe educaționale speciale – CES, tulburări de neurodezvoltare, contribuții la validarea unor metodologii și instrumente de evaluare psihologică clinică, acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice, redactarea de rapoarte scrise de evaluare psihologică clinică.

Abilități: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea testelor psihologice, aplicarea principiilor și standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultare activă, abilități de intervievator, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alți specialiști;

b) intervenție psihologică clinică și consiliere primară, pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală, în cazul copiilor și adulților, administrate individual, în cuplu, familie sau grup, promovarea sănătății și prevenirea patologiei, intervenții paliative, asistență psihologică clinică a copiilor cu CES, participarea la validarea metodelor de asistență psihologică clinică, participare în implementarea de proiecte în consiliere psihologică/sănătate individuală și de grup.

Abilități: stabilirea comunicării cu persoana asistată, aplicarea principiilor și standardelor etice în consiliere și psihoterapie, ascultare activă, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alți specialiști, utilizarea tehnicilor de psihoterapie și consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme științifice în consilierea psihologică.

Intrarea in grupa de supervizare presupune parcurgerea tuturor ariilor tematice ale programului de supervizare.

Fiecare psiholog clinician supervizat va realiza 100 de ore de supervizare.

Inscrierile se fac continuu, pe adresa de email asociatiatccpr@gmail.com, cu mentiunea ”Supervizare psihologie clinica”.