Despre ATCCPR

Asociatia de terapii cognitiv-comportamentale si programe de reabilitare (ATCCPR) are scopul de a contribui la dezvoltarea serviciilor de formare profesionala si interventie terapeutica in domeniile psihologie, sanatate si educatie.

Obiectivele ATCCPR sunt urmatoarele:

 1. Formarea profesională continuă și consultanța specialiştilor din domeniul psihologie și din domenii conexe care cuprind servicii terapeutice și de optimizare personală: psihopedagogie specială, medicină, ştiinţele educaţiei, științe sociale, educație fizică și sport, specialități de graniță ale altor domenii la intersecția cu științele comportamentale.
 2. Abilitarea şi perfecţionarea specialiştilor care lucrează cu persoane care au probleme de sănătate psihică și fizică, probleme de adaptare socială, profesională.
 3. Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 4. Formarea continuă a personalului didactic de predare şi didactic auxiliar, precum şi a cadrelor didactice cu funcţii de conducere, în îndrumare şi control, din învăţământul preuniversitar.
 5. Desfăşurarea unor programe, ghiduri, proceduri profesionale pentru optimizarea sănătății psihice, fizice și a funcționalității.
 6. Facilitarea accesului şi participării comunităţii la servicii de sănătate psihică, educaţie, ştiinţă, artă şi promovarea valorilor acestor domenii.
 7. Optimizarea relaţiilor intra şi intergrupuri prin facilitarea căilor de comunicare.
 8. Implicarea activă a comunităţii în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
 9. Organizare de activităţi specifice diseminării experienţei organizaţiei şi a membrilor săi (colocvii, seminarii, ateliere de lucru, simpozioane, etc.).
 10. Promovarea cercetării fundamentale, aplicative în psihologie și în domeniile conexe.
 11. Oferirea de servicii profesional-ştiinţifice instituţiilor, comunităţii şi persoanelor interesate.
 12. Dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de cercetare de profil din România şi din mediul internațional.
 13. Cultivarea valorilor democraţiei, sănătății, integrării sociale, a drepturilor omului prin iniţierea, evaluarea și elaborarea unor politici și programe de sănătate, reabilitare, promovare a egalităţii de şanse, abordare pozitivă a ființei umane.